free-Patron feat Burak King - Geceye mi Küssem (Single) - Mp3 indir
Keşfet
Bağlan
Patron feat Burak King  -  Geceye mi Küssem (Single)
Ekle
Yiğitcan Başkut
1 year ago
Burak King mesajına iyi ki dönmüş ağabey.
Garahisarlıyın
3 years ago
Albüm tasarımı da ayrıca güzel olmuş :)
Muhammed Ali Zeyd
1 year ago
Eypio mesajıma geri bile dönmez , Burak King döner .\n\nBoss
Hava Çetin
2 years ago
Hepsine “git” demiştim, bir tek sana “gel” diyorum..
İPEK NUR
1 year ago
Bıkmadan hala dinliyorum.. Seneye bende yorumu mu görmek istiyorum 😊 Kimler hala burada?
Mahmut Yıldırım
3 years ago
ulan 10 sene sonra gelip duygulanilacak şarkı
Monster38
3 years ago
bu şarkı dertsiz adamı dert kuyusuna sokar yeminle
Furya rap
3 years ago
Alın Sözler Emeğe Saygı :) \nBir gün bende göçüp gideceğim bu vahşi tabiattan\nGöğüs kafesimde kırık kalbim elimde kaburgam\nTükendik biz yaradan sessizliği iple çekerdik\nGeceyi gündüze inat yürütürken karadan\nŞimdi paylaştığımız şey aynı güneş sistemi\nAma baktığımız yıldızlar bile çoktan değişti\nBir daha denk gelirmiyiz aynı gezegende gezip dursak\nSöküp atabilir miyim hayat meselemden seni?\nHani sen ağlamayı bırakmıştın\nGeçimişi küçücük bir çikolata kutusuna sığdırmıştın\nKolay değil öyle, eğer hiçbir sebep söylemeden\nSon bi hoşcakal demeden gidiyorsan dönme!\nGönül sanki pazar yeri bir alana bir bedava\nBenim burc’um olmuş karanlık, yükselen’im kafam.\nDinlermiydin hayat ya ben sana sırlarımı anlatsaydım?\nAnlatır mıydın bana başka ülkeleri falan\nHatırlamıyorum en son nezaman güzel rüya gördüğümü\nKabuslarla yanarken mazinin çoktan yere düştü külü\nBu yaz yine de üşüttü hafızam arızalı bir insan külüstürü\nBuda benim gürültüm\n\n[Burak King]\nGeceyemi küssem, yorgun mu düşsem?\nKaçacak bir yerim bile yok ay nerelere gitsem, ben\nGeceyim gündüz sen bahtı karayım ah bide gülsen\nBütün o suskunluklarına inat şarkı söyler\nHatalara son ver bu kaçıncı tövbe?\nAyazlardayım ötme bülbül ötme\nGörmezden gelme beni kendi yerine koy gitme\nBütün sustuklarına inat şarkı söyle\n\n[Patron]\nFelek karşımda dikilirken bir tek senin için yere sermiyorum\nHepsine git demiştim birtek sana gel diyorum\nÇok özlemiştim ağlamayı genelde sadece terliyorum\nAmaçsızca yanağımdaki gözyaşını elleriyorum\nBu beden taş çatlasa 70 yıllık bir zaman makinesi\nPara dumandan çürüyen dişlerime dolgu ve kanal tedavisi\nAncak bu şekilde temizlenirmiş insanlığın nefesi\nVe asla bitmeyecek bir bencilliğin hevesi\nİflas etmişti duygularım çok önceden kapanış verdi\nSonra tekrar sevebilme ihtimalini hatırlatış şeklin bana\nDünya nekadar küçükmüş meğer bunu anladım seni görünce\nGitmek hep eğlenceliydi ya geri dönünce\nŞimdi ne değeri kaldı paranın birlikteyken harcamasak\nNe alabilirdik karşılıksız birbirimizden yalvarmadan\nBir sabah özgürlüğe uyanıp bir tek ben diyeceksin\nCümle alem bilecek bu şarkıyı bir tek sen bilmeyeceksin\n\n[Burak King]\nGeceyemi küssem, yorgunmu düşsem?\nKaçacak bir yerim bile yok ay nerelere gitsem, ben\nGeceyim gündüz sen bahtı karayım ah bide gülsen\nBütün o suskunluklarına inat şarkı söyler\nHatalara son ver bu kaçıncı tövbe?\nAyazlardayım ötme bülbül ötme\nGörmezden gelme beni kendi yerine koy gitme\nBütün sustuklarına inat şarkı söyle
Muharrem Alp
3 years ago
burağın gitme deyişi bi benim içimi parçalamiyo demi.
yeis.online ϜΎsϞ
3 years ago
ABİM İÇERİ GİRDİ NE KOKUYOR BURA DEDİ NE KOKUYOR ABİ DEDİM KALİTE DEDİ OTURDUK BERABER DİNLİYORUZ.
TKİ BROS
8 months ago
31 Aralık gecesinden, 2020 yoklamasını başlatıyorum...
mert
3 years ago
En az dinlenen şarkılar en güzel şarkılardır agam.
DOĞU TM
10 months ago
Tüm yorumlara like attım, bildirimden gelirler tekrar diye.
Olcay Şahin
1 year ago
Dönüp dolaşıp dinliyorum #BOSS umarım bir gün tanışabiliriz.
Hane Berduş
3 years ago
Cümle alem bilecek bu şarkıyı bir tek sen bilmeyeceksin..
Hikmetcan Korkmaz
3 years ago
TOPLU HALDE SÖZLERİ TAKİP ETMEK İSTEYENLER İÇİN\n\n\n[Patron]\nBir gün bende göçüp gideceğim bu vahşi tabiattan\nGöğüs kafesimde kırık kaIbim eIimde kaburgam\nTükendik biz yaradan sessizIiği ipIe çekerdik\nGeceyi gündüze inat yürütürken karadan\nŞimdi payIaştığımız şey aynı güneş sistemi\nAma baktığımız yıIdızIar biIe çoktan değişti\nBir daha denk geIirmiyiz aynı gezegende gezip dursak\nSöküp atabiIir miyim hayat meseIemden seni?\nHani sen ağIamayı bırakmıştın\nGeçimişi küçücük bir çikoIata kutusuna sığdırmıştın\nKoIay değiI öyIe, eğer hiçbir sebep söyIemeden\nSon bi hoşcakaI demeden gidiyorsan dönme!\nGönüI sanki pazar yeri bir aIana bir bedava\nBenim burc’um oImuş karanIık, yükseIen’im kafam.\nDinIermiydin hayat ya ben sana sırIarımı anIatsaydım?\nAnIatır mıydın bana başka üIkeIeri faIan\nHatırIamıyorum en son nezaman güzeI rüya gördüğümü\nKabusIarIa yanarken mazinin çoktan yere düştü küIü\nBu yaz yine de üşüttü hafızam arızaIı bir insan küIüstürü\nBuda benim gürüItüm\n\n[Burak King]\nGeceyemi küssem, yorgun mu düşsem?\nKaçacak bir yerim biIe yok ay nereIere gitsem, ben\nGeceyim gündüz sen bahtı karayım ah bide güIsen\nBütün o suskunIukIarına inat şarkı söyIer\nHataIara son ver bu kaçıncı tövbe?\nAyazIardayım ötme büIbüI ötme\nGörmezden geIme beni kendi yerine koy gitme\nBütün sustukIarına inat şarkı söyIe\n\n[Patron]\nFeIek karşımda dikiIirken bir tek senin için yere sermiyorum\nHepsine git demiştim birtek sana geI diyorum\nÇok özIemiştim ağIamayı geneIde sadece terIiyorum\nAmaçsızca yanağımdaki gözyaşını eIIeriyorum\nBu beden taş çatIasa 70 yıIIık bir zaman makinesi\nPara dumandan çürüyen dişIerime doIgu ve kanaI tedavisi\nAncak bu şekiIde temizIenirmiş insanIığın nefesi\nVe asIa bitmeyecek bir benciIIiğin hevesi\nİfIas etmişti duyguIarım çok önceden kapanış verdi\nSonra tekrar sevebiIme ihtimaIini hatırIatış şekIin bana\nDünya nekadar küçükmüş meğer bunu anIadım seni görünce\nGitmek hep eğIenceIiydi ya geri dönünce\nŞimdi ne değeri kaIdı paranın birIikteyken harcamasak\nNe aIabiIirdik karşıIıksız birbirimizden yaIvarmadan\nBir sabah özgürIüğe uyanıp bir tek ben diyeceksin\nCümIe aIem biIecek bu şarkıyı bir tek sen biImeyeceksin\n\n[Burak King]\nGeceyemi küssem, yorgunmu düşsem?\nKaçacak bir yerim biIe yok ay nereIere gitsem, ben\nGeceyim gündüz sen bahtı karayım ah bide güIsen\nBütün o suskunIukIarına inat şarkı söyIer\nHataIara son ver bu kaçıncı tövbe?\nAyazIardayım ötme büIbüI ötme\nGörmezden geIme beni kendi yerine koy gitme\nBütün sustukIarına inat şarkı söyIe
Özgür Erdem
3 years ago
günaydın beyler bu yorumu seneler sonra duygulanayım diye bırakıyorum.şarkı bana gelsin mi??
alii mertt
1 year ago
BAKTIĞIMIZ YILDIZLAR BİLE ÇOKTAN DEĞİŞTİ :’)
Beyza
3 years ago
birşey diyecem patron harika söylüyor ama nakaratta harika
Attila Rua YAŞAR
3 years ago
Benim burcum karanlık yükselenim kafam :)